Zapraszamy na strony kina

Gmina Miejska Chojnów.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów

ul. Małachowskiego 7

NIP: 694-10-01-727 

tel. 0-76/ 81 88 621

lub

505 398 729 i 505 398 794

e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

www.moksir.chojnow.eu


rachunek bankowy


PKO BP SA Oddział 1 w Chojnowie

93 1020 3017 0000 2902 0381 1726
Kadrę MOKSiR stanowią:

 

Dyrektor - Stanisław Horodecki

Główny księgowy - Maria Niesłuchowska

Księgowy/Specj. ds. kadr i płac/Specj. ds. kina- Magdalena Stefanicka

Specj. ds. kadr i adm./księgowy - Karolina Bobińska

St. Instruktor (taniec) - Jagoda Zderska 

St. specj. ds. działalności podstawowej/Akustyk - Jerzy Krakowski

Specj. ds. obsługi urządzeń technicznych (kręgielnia/fitness) - Grzegorz Andrejciów

Specj. ds. obsługi urządzeń technicznych (kino) - Maciej Lepka

Prac. gospodarczy - Teresa Orzołek

Prac. gospodarczy - Sylwia Banasiak


NOWE TELEFONY MOKSiR - 505 398 729 i 505 398 794
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie