Zapraszamy na strony kina

Gmina Miejska Chojnów.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów

ul. Małachowskiego 7

NIP: 694-10-01-727 

tel. 0-76/ 81 88 621

lub

512 680 388

e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

www.moksir.chojnow.eu


rachunek bankowy


PKO BP SA Oddział 1 w Chojnowie

93 1020 3017 0000 2902 0381 1726
Kadrę MOKSiR stanowią:

 

Dyrektor - Stanisław Horodecki

Główny księgowy - Elżbieta Świerczek

St. Instruktor (taniec) - Jagoda Zderska

Akustyk - Jerzy Krakowski


TELEFONY MOKSiR - 512 680 388 lub 76 81 88 621
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie